Film, produkce, reklamní videa, fotografie průmyslových staveb i soukromých objektů pro firmy i soukromé osoby.

Pojišťovny stále více využívají našich služeb pro záznam poškození objektů a staveb po haváriích, požárech nebo živelných pohromách.

Hotely, penziony, rekreační střediska a sportovní areály nevšedními pohledy ze vzduchu odhalí jinou krásu těchto míst.

Cestovní kanceláře a turismus, regionální propagace obcí a měst, televizní zpravodajství a letecké dokumenty, zprávy

Architekti a stavební firmy snadná vizualizace plánovaných projektů, modelace 3D terénu a výpočet kubatury objemu zeminy před výstavbou silnic, výkopových prací, geodetických zaměření.

V zemědělství a lesnictví je využití velmi mnohostrané například pro kontrolní a monitorovací lety stavu porostů, zvěře, nebo stanovení přesného místního agrotechnického ošetření plodin postřiky.